NameGWMLTPctHitAvgFUAvgHiHitsLoHitsHiFUsLoFUsHiTrnLoTrn40+50+FUF
Cliff1326926325.64635.993.71531710052143542
Andy1205225367.57135.324.38522113052173632
Carson86119624.18926.057.02409161381100
Scott72410.57131.005.573425753223000
Steve53020.60032.604.403929633627000
Jim30030.00017.0012.0027819524-1000
Frank30210.33328.336.333025752822000
Maggie11000.100016.0013.00161613131010000
Sherry10010.0004.0017.00441717-4-4000
Beerdarts.org    -    RSS feed